Ochrana osobných údajov v praxi 10/2014

01/09/2014 10:39

Ochrana osobných údajov v praxi
1. časť: Kamerové systémy (verejne dostupné – dátum publikovania 29.9.2014)
2. časť: IS Mzdy a personalistika (len pre predplatiteľov - dátum publikovania 30.9.2014)
3. časť: IS Účtovníctvo (len pre predplatiteľov - dátum publikovania 1.10.2014)
4. časť: Uchádzači o zamestnanie (len pre predplatiteľov - dátum publikovania 2.10.2014)
5. časť: Eshopy (len pre predplatiteľov - dátum publikovania 3.10.2014)
6. časť: Bezpečnostná dokumentácia (len pre predplatiteľov - dátum publikovania 6.10.2014)
7. časť: Zodpovedná osoba (len pre predplatiteľov - dátum publikovania 7.10.2014)
8. časť: Oprávnená osoba (len pre predplatiteľov - dátum publikovania 8.10.2014)
9. časť: Evidencia, osobitná registrácia a oznamovacia povinnosť (len pre predplatiteľov - dátum publikovania 9.10.2014)

742
Videní
   
Predplatné už nie je možné objednať.
About The Author
- Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne v roku 2005, v roku 2007 obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti je študentkou štvrtého ročníka doktorandského štúdia na Univerzite Komenského, kde téma jej dizertačnej práce je Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentára k zákonu č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov ako aj k novému zákonu č. 122/2013 Z. z. Je autorkou desiatok článkov na tému ochrana osobných údajov v zdravotníctve, v školstve, v personálnej a mzdovej agende, na pracovisku, monitorovanie kamerovým systémom, cezhraničný tok osobných údajov, whistleblowing a ďalšie. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V súčasnosti sa okrem iného zaoberá aj poradenstvom v oblasti ochrany osobných údajov a vypracovávaním dokumentácie podľa zákona.

Pridaj komentár