Konferencia Kaskády 2014 – Ochrana osobných údajov

01/09/2014 11:24

Konferencia Kaskády
Ochrana osobných údajov (JUDr. Marcela Macová) 
(7 častí)
OOU – 1.časť: Základné pojmy (zamknuté)
OOU – 2.časť: Informačný systém (zamknuté)
OOU – 3.časť: Bezpečnostné opatrenia (zamknuté)
OOU – 4.časť: Oprávnená osoba (voľne dostupné video)
OOU – 5.časť: Zodpovedná osoba (zamknuté)
OOU – 6.časť: Povinnosti prevádzkovateľa (zamknuté)
OOU – 7.časť: Kontrola z úradu na OOU. Diskusia. (zamknuté)

877
Videní
   
Predplatné už nie je možné objednať.
About The Author
- Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne v roku 2005, v roku 2007 obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti je študentkou štvrtého ročníka doktorandského štúdia na Univerzite Komenského, kde téma jej dizertačnej práce je Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentára k zákonu č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov ako aj k novému zákonu č. 122/2013 Z. z. Je autorkou desiatok článkov na tému ochrana osobných údajov v zdravotníctve, v školstve, v personálnej a mzdovej agende, na pracovisku, monitorovanie kamerovým systémom, cezhraničný tok osobných údajov, whistleblowing a ďalšie. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V súčasnosti sa okrem iného zaoberá aj poradenstvom v oblasti ochrany osobných údajov a vypracovávaním dokumentácie podľa zákona.

Pridaj komentár