Zákonník práce – vybrané ustanovenia

01/09/2014 12:22

Zákonník práce 2015 – vybrané ustanovenia
1. Pracovný pomer na dobu určitú – úvod (publ. 26.10.2015)
2. Pracovný pomer na dobu určitú – trvanie (publ. 26.10.2015)
3. Pracovný pomer na dobu určitú – povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom (publ. 26.10.2015)
4. Pracovný pomer na kratší pracovný čas, delené pracovné miesto a domácka práca a telepráca (publ. 26.10.2015)
5. Pracovný čas (publ. 26.10.2015 – verejne dostupné)
6. Rozsah pracovného času (publ. 26.10.2015)
7. Pracovný čas mladistvých zamestnancov (publ. 26.10.2015)
8. Maximálny týždenný pracovný čas (publ. 26.10.2015)
9. Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času (publ. 26.10.2015)
10. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času (publ. 26.10.2015)
11. Konto pracovného času (publ. 26.10.2015)
12. Pružný pracovný čas (publ. 26.10.2015)
13. Práca nadčas (publ. 27.10.2015)
14. Evidencia pracovného času  (publ. 27.10.2015)
15. Mzda za prácu nadčas  (publ. 27.10.2015)
16. Mzda a náhrada mzdy za sviatok  (publ. 27.10.2015)
17. Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu  (publ. 27.10.2015)
18. Dovolenka  (publ. 27.10.2015)
19. Krátenie dovolenky  (publ. 27.10.2015)
20. Čerpanie dovolenky  (publ. 27.10.2015)
21. Benefity zamestnancov  (publ. 27.10.2015 – verejne dostupné)
22. Stravovanie zamestnancov  (publ. 27.10.2015)
23. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov  (publ. 27.10.2015)

1,660
Videní
   
Predplatné už nie je možné objednať.
About The Author
-