LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI PRE ROK 2016

14/12/2015 05:00

LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI PRE ROK 2016
1. ZÁKON O CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCI PRI VYSIELANÍ ZAMESTNANCOV (20:47)
2. ZÁKONNÍK PRÁCE (11:11)
3. ZÁKON O NELEGÁLNEJ PRÁCI A NELEGÁLNOM ZAMESTNÁVANÍ (14:51)
4. MINIMÁLNA MZDA A MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY PRE ROK 2016 (10:54)
5. ZÁKON O SOCIÁLNOM POISTENÍ (15:06)
6. ZÁKON O ZDRAVOTNOM POISTENÍ  (11:13)
7. ZÁKON O DANI Z PRÍJMOV

Objednávka videoškolenia:
Objednávka minibalíka:

http://www.porada.sk/objednavka.php?do=viewitem&cartplogproductid=253

3,436
Videní
   
Predplatné už nie je možné objednať.
About The Author
-