Vybrané problémy mzdárov v praxi – ukážka

16/11/2016 14:45

Vybrané problémy mzdárov v praxi – ukážka (Dohodár a PN)
RNDr. Jana Motyčková

1. DOVOLENKY, PRACOVNOPRÁVNY PRIEMER. (1:26:30)
2. DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU. (1:22:41)
3. ŠTATUTÁRI, ČLENOVIA ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNEJ RADY. (56:40)

Videoškolenie je možné objednať aj mimo predplatného Mzdy.tv TU:
VIdeoškolenie Vybrané problémy mzdárov v praxi

Obsah videoškolenia:

1. DOVOLENKY, PRACOVNOPRÁVNY PRIEMER. 
1.1. Výmera dovolenky, krátenie.
1.2. Čerpanie dovolenky
1.3. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, pružný pracovný čas, kratší pracovný čas.
1.4. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely.
1.5. Priemerný zárobok vo verejnej službe.

2. DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU. 
2.1. Druhy dohôd, charakteristika.
2.2. Minimálna mzda dohodára.
2.3. Poistné z dohôd na SP a ZP.
2.4. Prihlasovanie a odhlasovanie v SP a ZP.
2.5. Vymeriavací základ, poistné.
2.6. Evidenčný list dôchodkového poistenia.
2.7. Vykazovanie – dohoda s nepravidelným príjmom.
2.8. Vykazovanie – príjem po skončení dohody.
2.9. Dohoda a neprítomnosť v práci.
2.10. PN dohodára.
2.11. Dohoda popri „materskej“, rodičovskej dovolenke.
2.12. Dohoda a predčasný starobný dôchodok.

3. ŠTATUTÁRI, ČLENOVIA ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNEJ RADY. 
3.1. Spoločník s.r.o.
3.2. Štatutár, spoločník s.r.o. – s pravidelným príjmom.
3.3. Štatutár, spoločník s.r.o. – s nepravidelným príjmom.
3.4. Štatutár s nepravidelným príjmom a dôchodok.
3.5. Súbeh štatutár + pracovný pomer, dohoda
3.6. Dividendy

1,094
Videní
   
Predplatné už nie je možné objednať.
About The Author
-